Etannex
01 / 01

KOMPLEXNÍ SKLADBA ODVĚTRANÉ FASÁDY!

Odvětraná fasáda se skládá z několika částí:

  • Montáž začíná osazením kotvících prvků na nosnou podkladní konstrukci.
  • Následně je nutné na fasádu umístit kvalitní minerální vatu, která zaručí výborné tepelně-izolační vlastnosti domu. Ochranu lze zvýšit použitím difúzních folií.
  • Další součástí je nosný rošt neboli podkladní konstrukce, která vytvoří větranou mezeru o minimální tloušťce 45 mm.

Zde máte na výběr z několika možných druhů:

  • konstrukce hliníkové
  • konstrukce ocelové
  • kombinované konstrukce

Poslední částí je vnější opláštění, které vaší stavbě dodá finální tvář.

SCHÉMA INSTALACE

PROVĚTRÁVANÁ MEZERA:

  • umožňuje vznik komínového efektu
  • eliminuje vlhkost
  • zajišťuje stabilní mikroklima budovy a zdravé vnitřní prostředí
  • zlepšuje tepelně izolační vlastnosti
schema_nove