Etannex
01 / 01

MINERÁLNÍ VATA A DIFUZNÍ FÓLIE!

Pro docílení správných tepelně-izolačních vlastností je nutné použít správné izolační materiály.
Především minerální vatu odpovídající tloušťky a parametrů (např. od společnosti Knauf, Rockwool). Materiály se kotví pomocí talířových hmoždinek, minimální počty na m2 a specifikace je součástí projektové dokumentace. Ochranu proti vlhkosti je možné zvýšit použitím difuzní fólie (např. difuzní fólií od spol. DuPont – Tyvek UV Facade Tape).

Na konkrétní projekt zajistíme výše uvedené materiály díky úzké spolupráci se společností Gunnex.

www.gunnex.com